Ingen laddningsplats har valts
Klicka på en ikon på kartan för att se detaljer

Kontakttyper
På vänster sida av fönstret ser du de olika kontakttyper , har du möjlighet att visa, så att du kan hitta laddstationen för att passa din elbil . Ta bort / välj kontakttyper som du vill visa på kartan.

Hitta närmaste laddnings plats
Du kan navigera till närmaste laddnings plats genom att hålla musen / fingret nedåt på kartan och dra i den riktning du vill ta ansvar . Zooma in eller ut på kartan att använda musen hjulet eller plus / minus den vänstra sidan av kortet.

Status
Du måste klicka på en ikon för att visa levande status för den enskilde laddstationen på ladelokationen . Ikon Färgen berättar status för enskilda laddstationen:

Grön: Det finns en eller flera lediga kontakter på ladelokationen.
Blue : Alla laddstationer på ladelokationen i bruk.
Red : Alla laddstationer är ur drift.
Gray: Status för ladelokationen är närvarande okänt.

Street view
Du kan använda "Street view"-funktionen av kortet, där du kan orientera dig själv genom ikonen på gatorna. Dra den orange mannen ner på kartan nära ladelokationen.